27.01.2023

Құрылыстың белгіленген көлемін орындау кезінде коммуналдық-тұрмыстық және қоғамдық жүктеменің барлық объектісін 2040 жылға дейін қосу қамтамасыз етіледі.

Меншікті станцияларды өндіру 2022 жылы – 708 МВт, Алматы энергия торабын тұтыну – 1754 МВт, оның ішінде Алматы қаласы – 982 МВт. Қуат тапшылығы-1040 МВт. Тапшылықты жабу Екібастұз энергия торабы станцияларынан 500 кВ желісі бойынша жүзеге асырылады.

Негізгі мәселе: өз генерациясының болмауы, нәтижесінде электр желісінің тұрақсыз күйі. Энергия жүйесі тұрақты болып саналады, мұнда өз көздерін өндіру кемінде 60%-ы құрайды.

Кернеуі 6-10 кВ электр желілерінің физикалық тозуы (шамамен 60%).

Алматы қаласына қосылған аумақтарда электр желілерін қайта құру және салу қажеттілігі.

Шешу жолдары:

АЖЭО-1, АЖЭО-2, АЖЭО-3 станцияларын қуаты ұлғайған газға ауыстыру – 572 МВт. ЖЭК (гидроэлектростанциялар, жел электр станциялары, күн электр станциялары) пайдаланатын Алматы облысының оңтүстік-шығыс бөлігіндегі станциядан шамамен 300 МВт және одан астам көлемде электр энергиясын жеткізу көзделіп отыр.

2030 жылға арналған қала бойынша жүктеменің күтілетін өсуі – энергия торабы бойынша 2100 МВт, оның ішінде қала бойынша – 1260 МВТ, 2040 жылға қарай – 2600 МВт, оның ішінде қала бойынша – 1560 МВт.

Қуатты көздерден тұтынушыларға беру үшін құрылыс көлемін орындау қажет:

220 кВ – АЖЭО-2 және АЖЭО-3-те 220 кВ КС салу, АХБК КС – 7А қайта жаңарту, 220 КВ ЭБЖ-ны кабельдік орындауға көшіру – 33 км.

110 кВ – жаңа КС салу – 4 дана, қолданыстағы КС 110 кВ және ЭБЖ 110 кВ қайта жаңарту.

Құрылыстың белгіленген көлемін орындау кезінде коммуналдық-тұрмыстық және қоғамдық жүктеменің барлық объектісін 2040 жылға дейін қосу қамтамасыз етіледі.

 

 

 

Дереккөз: Almaty.tv.