Корпоративтік басқару

«Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде корпоративтік басқару стандарттарын ұстанады және корпоративтік басқарудың сапалы және тиімді жүйесін қолдау, жақсарту бойынша тұрақты жұмыстар жүргізеді.

Алматы қаласының дамыту орталығы «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде баяндалған корпоративтік басқарудың мынадай қағидаттарын іске асырудың маңыздылығын түсінеді:

- Өкілеттіктерді бөлу

- Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау

- Тиімді басқару

- Тұрақты даму

- Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит

- Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу

- Алматы даму орталығының қызметі туралы ақпараттың ашықтығы мен объективтілігі

2020 жылы тиімді басқару қағидатын іске асыру мақсатында ұйымдық құрылымға өзгерістер енгізілді, өзгерістер шығындарды азайтуға, басқарушылық шешімдерді қабылдау рәсімдерін жақсартуға және Алматы қаласын дамыту орталығы қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған.

Қоғамның жалғыз акционері »Алматы қаласының мемлекеттік активтер басқармасы»КММ болып табылады.

Алматы қаласын дамыту орталығының Директорлар кеңесі акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидатын іске асыруды және Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған қағидаттарына сүйене отырып, директорлар Кеңесінің екі мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарушы шешімдердің барынша ашықтығын және негізділігін қамтамасыз ету мақсатында Алматы қаласының дамыту орталығы веб-сайтта орналастырылған қызмет туралы ақпараттың қолжетімділігі мен сапасын жақсарту үшін ашықтық қағидаттарын ұстанады.

Алматы даму орталығы корпоративтік басқаруды қызметтің тиімділігін арттыру, оның беделін нығайту және өз қызметін жүзеге асыру кезінде шығындарды азайту құралы ретінде қарастырады.

Icon pdf
«Алматы қаласын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер
Құрылған күні: 15.03.2024 Файлдың көлемі: 1 МБ
Icon pdf
«Алматы қаласын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер
Құрылған күні: 15.08.2022 Файлдың көлемі: 2 МБ
Icon pdf
Кадр саясаты
Құрылған күні: 20.01.2021 Файлдың көлемі: 164 КБ
Icon pdf
Басқарма туралы ереже
Құрылған күні: 20.01.2021 Файлдың көлемі: 216 КБ
Icon pdf
Тұрақты даму саясаты
Құрылған күні: 08.12.2020 Файлдың көлемі: 475 КБ
Icon pdf
Тәуекелдерді басқару саясаты
Құрылған күні: 08.12.2020 Файлдың көлемі: 459 КБ
Icon pdf
Бюджеттендіру туралы ереже
Құрылған күні: 02.12.2020 Файлдың көлемі: 4 МБ
Icon pdf
Жарғы
Құрылған күні: 20.10.2020 Файлдың көлемі: 1 МБ
Icon pdf
Іскерлік әдеп кодексі
Құрылған күні: 17.08.2020 Файлдың көлемі: 488 КБ
Icon pdf
Ақпаратты жария ету саясаты
Құрылған күні: 14.08.2020 Файлдың көлемі: 412 КБ