Full-stack разработчик (.NET Core/C#/Angular)

Функционал и задачи:
Техническая поддержка текущих проектов: АПК «Open Almaty»
Разработка backend & frontend решений
Создание микро-сервисов и участие в интеграционных проектах
Участие в Code Review

Требования к соискателю:
Опыт работы не менее 3 лет
Превосходное владение языком программирования С#
Net Core
Уверенные знания и владение языком программирования JS,TS (TypeScript)
Frameworks: .NET 4.6, AngularJS
ASP.NET Web API
Знание принципов ООП
Опыт работы с базами данных (MsSQL, PosgreSQL, MySQL) как с помощью ORM, так и на уровне SQL (SQLConnection, SQLCommand, etc.);
Понимание принципов построения микросервисной архитектуры
Работа с Git

Желательные дополнительные навыки:
PhP
React JS
Опыт работы с docker
Опыт работы с CI/CD

Сұраныс жіберіңіз Image

Жобаларды талдау бөлімінің менеджері

Мақсаты: жобаларды сараптау және қаржы-шаруашылық қызметін талдау
Функционалы және міндеттері:
• Қаржылық-экономикалық негіздемені, техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу/сараптау.
• Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізу.
• Жобаның тәуекелдерін және оларды басқару жөніндегі шараларды анықтау және бағалау

Ізденушіге қойылатын талаптар:
• Жоғары білім: қаржы-экономикалық.
• Қаржы және экономика саласында 3 жылдан бері жұмыс тәжірибесі
• Қорытындыларды, түсіндірме жазбаларды, ұсыныстарды жазу дағдылары

Анықтама телефоны: + 7 (727) 224-39-29, ішкі. 134
Түйіндемені электрондық мекен-жайға жіберу: a.shalgymbayeva@almatydc.kz
Сұраныс жіберіңіз Image

Корпоративтік даму департаментінің тәуекел менеджері

Мақсаты: тәуекелдерді басқару жүйесін құру.
Функционалы мен міндеттері:
• Тәуекелдерді басқару саясатын, ережелерін, рәсімдері мен әдістерін әзірлеу.
• Тәуекелдерді басқару жүйесінің бизнес-процестерін әзірлеу, енгізу, бағалау, жетілдіру және ықпалдастыру.
• Тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша құрылымдық бөлімшелермен коммуникация жүргізу және кеңестер беру.
• Ауқымы, контекст және тәуекел критерийлерін анықтау.
• Тәуекелдерді сәйкестендіру, талдау және бағалау.
• Тәуекелмен жұмыс істеу.
• Құжаттама: тәуекелдер картасы, тәуекелдер тізілімі және т.б.
• Тәуекелдер туралы есеп беру (оның ішінде белгілі бір уақыт аралығында).
• Тәуекелдерді басқару жүйесінің мониторингі және талдауы.
• Тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру.
Ізденушіге қойылатын талаптар:
Жоғары білім: экономикалық, техникалық, гуманитарлық.
• 7 жыл жұмыс тәжірибесі, оның ішінде тәуекелдерді басқару саласында кемінде 3 жыл.
• Тәуекелдерді басқару саласындағы сертификаттардың болуы.
Сұраныс жіберіңіз Image

Ақпараттық-талдау бөлімінің менеджері

Мақсаты: аналитикалық зерттеулер жүргізу.

Функционалы мен міндеттері:
• Экономиканың әр түрлі сегменттеріндегі заманауи үрдістер мен маңызды оқиғаларды, экономика саласындағы жаңа ғылыми зерттеулерді қадағалау.
• Қалалардың дамуының теориясы мен тәжірибесі саласындағы әлемдік тәжірибені зерттеу
• Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің (макроэкономикалық үрдістер, бюджет саясаты, ақша-несие саясаты, салық саясаты, инвестициялық саясат) және нақты сектордың (экономиканың құрылымдық проблемалары, салалық нарықтар мен инфрақұрылым, сыртқы экономикалық қызмет) даму серпіні мен үрдістеріне талдау жүргізу.
• Қажет есептер мен статистикалық бақылаулардың дайындалған иллюстрациясын көрсету үшін математикалық және статистикалық диаграммалар мен кестелерді құрып білу.
• Мемлекеттік және салалық бағдарламалардың орындалуына бағалау және талдау жүргізу.

Ізденушіге қойылатын талаптар:
• Жоғары білім: экономикалық, қаржылық, әлеуметтік.
• 3 жылдан бастап жұмыс тәжірибесі, оның ішінде аналитикалық зерттеулер саласында 1 жылдан кем емес.
• Ақыл-ойдың аналитикалық қоймасы, сауатты жазбаша есептерді дайындау дағдылары, ақпаратты жинау, бағалау және талдау әдістерін жақсы білу (Excel жақсы білу), зерттеу нәтижелерін көрсете білу.
Сұраныс жіберіңіз Image

Ақпараттық-талдау бөлімінің бас менеджері

Мақсаты: алынған ақпараттарды жинау, бағалау және талдау бойынша аналитикалық және зерттеу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ аналитикалық есептер мен практикалық ұсыныстар дайындау;
Функционалы мен міндеттері:
• Зерттеу жұмыстарын жүргізуде аналитикалық және әдістемелік қолдауды ұйымдастыру.
• Қазақстандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдардың мониторингі, бағалау.
• Ұйымның басқа құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп жұмыстарды орындау кезінде бірлескен орындаушылардың қызметін үйлестіру.
• Қажетті есеп құжаттамасын жасау.
• Стратегиялық шешімдер мен іс-қимылдар жобаларын, оның ішінде стратегиялық жоспарларды әзірлеу жобаларын әзірлеу
• Белгілі бір салалардың, соның ішінде кәсіпорындардың негізгі ойыншыларының профайлын құру.

Ізденушіге қойылатын талаптар:
• Жоғары білім: экономикалық, қаржылық, әлеуметтік. (PhD, MBA, MPA, экономика магистрі дәрежесі болғаны артықшылық етпейді).
• Мүмкіндігінше ағылшын тілін ортадан жоғары деңгейде білу (upperintermediate).
• 5 жылдан бастап жұмыс тәжірибесі, оның ішінде аналитикалық зерттеулер саласында 3 жылдан кем емес.
• Аналитикалық ойлау, сауатты аналитикалық есептер мен баяндамаларды дайындау дағдылары, ақпаратты жинау, бағалау және талдау әдістерін жақсы білу, стресстік жағдайлардың эмоциялық тұрақтылығы, презентациялар шеберлігі
Сұраныс жіберіңіз Image